SAAP Gebiedsontwikkeling is over een breed maatschappelijk terrein proactief en heeft de verwachting tijdig in te spelen op toekomstige verande-ringen die in de maatschappij zullen plaatsvinden. Naast contacten met belangenbehartigers in de breedste zin verstaan wij ons ook met zowel de lokale als de hogere overheden, onze professionals luisteren naar vele geluiden en signalen uit de maatschappij. We vertalen dit naar gebiedscon-cepten die inspelen op de wensen van de veranderende maatschappij.