SAAP Projecten
Gebieds- en Projectontwikkeling
Home

Wie zijn wij?

SAAP Projecten staat voor een verzameling van bedrijven die over een breed maatschappelijk terrein proactief zijn en de verwachting hebben tijdig in te spelen op toekomstige veranderingen die in de maatschappij zullen plaatsvinden. Naast con­tacten met belangenbehartigers in de breedste zin verstaan wij ons ook met zowel de lokale als de hogere overheden, onze professionals luisteren naar vele geluiden en sig­na­len uit de maatschappij. We trachten dit te vertalen naar businessmodellen die inspelen op de wensen en behoeften van de snel veranderende maatschappij. SAAP Projecten bestaat uit de volgende ondernemingen:

 

Construct & Design Management BV is opgericht door ing. C.J. Segers, die al meer dan 17 jaar werkzaam is in de private sector en ruime ervaring heeft op het gebied van civiel- en vastgoed gerelateerd project-, proces- en programma management. Na zich aanvankelijk gericht te hebben op de civiele markt heeft zij zich later zich verder verbreed met toetreding tot de (zorg)vastgoedmarkt. Zij kan dit doen omdat zij kan beschikken over zowel een team van mensen met zowel een theoretische als praktische achtergrond en expertise op het gebied van project-, proces- en programmamanagement als vele zakelijke relaties heeft met leveranciers, aannemers, en vast­goed­beheerders in deze markten.

 

SAAP Gebiedsontwikkeling is een dynamische onderneming, een specialistisch bedrijf, wat eigen kansen creëert in zowel de civiele-, distributie- als de vastgoedmarkt. Zij vervult haar missies middels innovatief en integraal management en verantwoordt zich transparant naar zowel de share- als de stakeholders in de projecten. Wij zijn creatief en kijken vooral naar de kansen. Daarbij worden veelal private financiers aangetrokken om deze steeds meer integrale projecten ook zelf daadwerkelijk te ontwikkelen, te realiseren en steeds meer ook te beheren.

 

Linus Duurzaam BV heeft de visie om lokale energie netwerken i.c.m. sociale duurzaamheid 2.0 te ontwikkelen en te implementeren waarbij gezocht wordt naar een opti­male energiemix van gebruikers zodat zoveel mogelijk hoge pie­ken en diepe dalen vermeden worden. Sterk punt is daarbij de samen­wer­king met / betrokkenheid van de buurtbewoners maar ook met de lokale over­heden, de corporatie(s) en de (eind-)gebruikers.

Naast direct toepasbare onsite besparingen (multi users PC’s en aangepaste verlichting voor onderwijs­instellingen) wordt een mix van energieopwekking (zonnecellen en –collectoren aangevuld met een of meerdere additionele brandstofcellen en energieopslag) toegepast die zowel vooruitstrevend en als opschaalbaar als ook reduceerbaar is. Met relevante partijen/partners voor de noodzakelijke onderdelen, waaronder financiering, zijn daartoe zakelijke relaties aangegaan/beschikbaar.

SAAP Projecten ontwikkelt Waterside III en rond momenteel Waterside II aan de Maas naast de Brienernoordbrug in de deelgemeente IJsselmonde te Rotterdam af.


 


Home
Gebiedsontwikkeling
Disciplines en werkzaamheden
Projecten
Juridische Service
Contact en medewerkers
Potentiele locaties gevraagd